Sık Sorulan Sorular

Psikologlar; Psikoterapi, psikolojik danışmanlık, psikolojik test ve değerlendirme yapan kişilerdir. Psikoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra ‘psikolog’ ünvanı alırlar. Günümüzde en çok ilgi gören psikologlar, terapi ve danışmanlık hizmetlerinin yanında endüstri psikolojisi, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji gibi alanlarda da hizmet vermektedir.

Psikolojik rahatsızlıklar ve duygusal zorluklar insanlar üzerinde ayrıcalık yapmaz. Her kültürde, her statüde, her yaşta ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlıklar kişinin düşünme yetisini, duygularını ve davranışlarını etkileyebilir. Bireyin günlük yaşamındaki işlevselliğini etkiler, çevresindeki kişiler ile iletişimini bozabilir. Böyle zamanlarda psikolojik destek gerekli olmaktadır.

Bazı psikolojik rahatsızlıklar ilaç tedavisi gerektirmektedir. Bu rahatsızlıklar karşısında psikoloğun ilaç yazma yetkisi yoktur, yalnızca psikiyatristler ilaç yazabilirler. İlaç tedavisine ek olarak psikologlar psikoterapi yaparak hastalığın seyrinin daha hızlı iyileşmesine destek olurlar.

Terapi odası mahrem bir alandır. Her psikolog bu mahremiyete son derece özen gösterir. Yine de mahremiyet ile ilgili kuşkuları olanlar, özellikle psikoloğa ilk kez gidecek olanlar bazı konularını aktarma konusunda tereddüt yaşayabiliyorlar. Bu noktada mahremiyetle ilgili önemli bir noktaya açıklık getirmek gereklidir; Anlatacağınız her şey mahremdir ‘ancak’ kendinize veya bir başkasına zarar verecek aksi bir durum olmadığı takdirde.

Bu soru insanların kafasını kurcalamaktadır. Kısaca anlatmak gerekirse; psikologlar duygusal ve davranışsal sorunların psikoloji kaynaklı olduğundan yola çıkarak sıkıntıların, zorlukların, uyumsuzluğun, işlevsel olmayan düşünce ve davranışların nedenini araştırarak kişinin aradığı psikolojik sağlığa ulaşmasını sağlar. Psikiyatristler ise duygusal ve davranışsal sorunların fiziksel kökenli olduğundan yola çıkarak şikayetleri veya sorunları ilaç yoluyla tedavi eder.

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin sorunlarını birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulu bir psikolojik danışmanlık hizmetidir. Bireysel terapilerden farkı ailenin tümüne bir ‘bütün’ olarak yaklaşmasıdır. Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlara değindiği gibi tüm aileyi etkileyen (ölüm, kronik hastalık vb.) konularda da aile bireylerine destek vermektedir.

İlişki danışmanlığının hedefi; kişiler arasındaki ilişkiyi daha güvenilir ve sağlıklı bir hale getirmektir. İlişki üzerinde çalışırken var olan problemi çözmek için her bir kişinin üzerine düşen sorumluluğu alması ve ilişki için çaba harcaması gerekmektedir.

Çocuk ve ergen danışmanlığı, zihinsel veya davranışsal problem yaşayan çocuk ve ergenlerle birebir yürütülen danışmanlık hizmetidir. Bu danışmanlık hizmetinde çocuk veya ergen ile birebir çalışılır ve bireylerin gelişimsel becerilerinin arttırılabilmesi, sosyal ve duygusal alanda güçlendirilmesi, yaşına ve gelişimine uygun olarak yaşayabilmesi, çevresi ile yaşayabileceği sıkıntıların üstesinden gelebilmesi ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi amaçlanmaktadır.

Oyun terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymalarını amaçlar. Çocuklar, dünyalarında neler olup bittiği ile ilgili iletişimi oyun yoluyla kurarlar. Oyun terapisindeki oyuncaklar, çocuğun kelimeleri ve oyundaki aktivitesi gibi görünür.

Kaygılarımız, bizi hayatta yapmak istediklerimiz için güdüler. Dolayısıyla belli bir seviyeye kadar kaygı kişiyi motive edici bir etki görür. Fakat her şeyde olduğu gibi kaygının da fazla olması bizim işlevselliğimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu noktada kaygılarımızın farkında olup baş etme yöntemleri geliştirdiğimizde kaygıları işlevsel düzeye indirgememiz mümkün olabilmektedir.

Stres, hayatımızın her alanında karşı karşıya olduğumuz bir durum olmasına karşın kişi stres içerisinde olduğunun farkına bile varmayabiliyor. Bu noktada öncelikli olarak stresli olduğumuz zamanları fark etmemiz gereklidir. Farkındalık stres ile başa çıkmanın temel anahtarıdır. Eğer durumun ne olduğunu fark ederseniz o zaman durum kontrolünüzden çıkmadan önce nasıl tepki vereceğinizi de bilmiş olursunuz.

Bağımlılık başlangıçta kişilere keyif vermektedir. Bu anlık keyifler giderek ruhsal bozukluğa, iradenin kontrolden çıkmasına ve aklın çalışmaz hale gelmesine neden olmaktadır. Bu ruhral bozukluk kişinin olağan yaşamına ve davranışlarına sirayet ederek aile ilişkilerini, iş yaşamını, sosyal yaşamını ciddi düzeyde etkilemektedir. Bağımlılığın tüm etkileri zincirleme bir şekilde birbirini etkileyerek kişilerin hayatlarında farklı alanları etkilemektedir. Bağımlılığın psikoloji üzerindeki etkisi nedeni le kişileri ‘başarısızlık’ yoluna sokmaktadır.

Fobiler, belirli bir durum, nesne ya da hayvan ile ilişkili şiddetli bir korku ya da kaygı duyma o durum ya da uyarandan kaçınma şeklinde tanımlanır. Fobiler, günlük hayat akışını bozmaya başladığı noktada problem oluşturmaktadır. Tam da bu noktada bir uzman desteği alarak fobiler ile baş etmek mümkün olmaktadır.

Psikolojik testler, kişinin soyut anlamda incelenmesine olanak sağlar. Bu testlerde psikolojik uyarıcılara karşı verilen cevaplarla, kişinin duygu, düşünce, inanç ve tutumları belirlenir. Psikolojik testler pek çok alanda farklı amaçlarda sıklıkla kullanılır ve birçok açıdan kişinin çok daha kaliteli bir yaşama sahip olması için avantaj sağlar.

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin